Ansvar og Garanti

Ejendomsmægler mike andersen

Hos os er du i trygge hænder 

Ansvar og garanti

Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos HDI forsikring, indiakaj 6, 1. Sal,
2100 København, tlf.: 33 36 95 97. Forsikringen dækker kun formidling af ejendomme beliggende i
Danmark, som varetages fra kontorer beliggende i Europa. Vi er underlagt
ejendomsmæglerlovgivningen som administreres af erhvervsstyrelsen. Se mere her:
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/ejendomsmaeglere.
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for
ejendomsformidling, Islands brygge 43, 2300 København S, tlf. 70 25 36 66,
www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.